Reference‎ > ‎

Stefanović Nebojša, dipl. inž. arhitekture


Radno iskustvo:

- od 15. decembra 2009. - biro za projektovanje i izradu tehni;ke dokumentacije „DESIGN N“ Batajnica/Zemun, u          stalnom radnom odnosu: arhitekta, team leader, priprema i prezentacija projekata, izrada tehničkih detalja, nadzor gradilišta,

- 01.oktobar 2008. – 10. Mart 2010. - radi za preduzeće za projektovanje i inžinjering „EXPERT GRADNJA“ D.O.O. Ugrinovci/Zemun, u stalnom radnom odnosu: arhitekta, priprema i prezentacija projekata, izrada tehničkih detalja,

- 24.oktobar 2007. – 22.septembar 2008. - radi za preduzeće za projektovanje i inžinjering „SINTEZA“ a.d. Beograd/Jagodina, u stalnom radnom odnosu: arhitekta, priprema i prezentacija projekata, izrada tehničkih detalja, nadzor gradilišta,

- februar 2005. – jul 2007. - radi za GIP “CARIČIN GRAD” – a.d.Ćuprija (sedište firme u Beogradu), u stalnom radnom odnosu: arhitekta, team leader, priprema i prezentacija projekata, izrada tehničkih detalja

- mart 2003. – tehnički crtač, arhitekta, 3D dizajner, stručni saradnik, priprema i prezentacija projekata - biro za projektovanje i izradu tehni;ke dokumentacije „GRADEKS-TIM“ – Ćuprija, još uvek u saradnji,

- januar 1999. – tehnički crtač, arhitekta, 3D dizajner, stručni saradnik, priprema i prezentacija projekata – arhitektonski atelje „DOM“ – Paraćin, još uvek u saradnji,

- april 1999. - januar 2000. – tehnički direktor, muzički urednik, tehnička obrada i priprema audio materijala, odnosi sa javnošću, team leader tehničke ekipe - radio „CONTACT PLUS“ – Kosovska Mitrovica, („Contact“ mreža radio stanica: Banja Luka, Beograd, Novi Sad, Priština, K.Mitrovica) 

- Napomena: radio samostalno i timski na projektima urbanizma, individualnim i višeporodičnim stambenim objektima (više etažnih objekata), adaptacijama i rekonstrukcijama objekata, na projektima i idejnim rešenjima enterijera i namenskih komada nameštaja, kao i na projektima za proces legalizacije.

Licence:

- 21. Februara 2008. God. > licenca odgovornog inženjera arhitekture broj: 300 F858 08

- 20. Marta 2008. God. > licenca odgovornog izvođača radova broj: 400 C414 08