Reference 
Nebojsa Stefanovic


Nebojša Stefanović,
arhitekta

Tel:
063/ 1-123-533

e-mail: stefanovic@designn2.com

 

Reference objekata na kojıma je radıo kao projektant ili saradnik tima za izradu projektne dokumentacije:
Salon nameštaja, Jagodina
        

Poslovni objekat "C" - Jagodina
 
Rekonstrukcija i adaptacija kompleksa Vile Karadžić u Aranđelovcu
 

Kontrolna/prolazna rampa autodroma "KOVILOVO"
(dipl.-arh. Čedomir Grkinić)

Stambeno poslovni objekat "Potkovica"
Jagodina
 

Stambeni objekat,
inv. Marija Dinić Krkić
Paraćin
 
Vikend kuća "Davidović"
odmaralište Grza, pored Paraćina

 

Poslovni prostor - banka
3D prikaz enterijera
 


Vinarija "Zvonko Bogdan"
3D model
 
Štamparija "ClipArt", Ćuprija
 
 

Industrijski objekti
 
Enterijeri
 
Salon automobila
Slavija, Ćuprija
 
Stambeni objekti

 
Tržni centar - Most na Belici, Jagodina
 
 Stambeni objekat,
Batajnica
 

Višeporodični stambeni objekti (izvedeni objekti):

- stambena zgrada Po+P+3S+Pk, 

           bruto površina celog objekta, svih nadzemnih etaža iznosi 2.020,74 m2

           mesto gradnje: k.p. br. 2106/1 KO Ćuprija, ul. Tanaska Rajića, Ćuprija,

           investitor i izvodjac: “DUO-PRO inženjering” Ul. Anđe Ranković br.3/3, Ćuprija
 
- stambena zgrada Po+P+4S+Pk,
           bruto površina celog objekta, svih nadzemnih etaža iznosi 1.608,42m2
           mesto gradnje: k.p. 3196 KO Ćuprija, ul.K.Miloša i ul.Sremske

           investitor i izvođeč: GIP «Caričin Grad» a.d. Ćuprija

    

- stambena zgrada P+4S+Pk+Pkd,

           bruto površina celog objekta, svih nadzemnih etaža iznosi 12.904,83m2, ukupno 15.846,67m2

           mesto gradnje: k.p. br. 4418/15 KO Jagodina,ul. Braće Dirak bb Jagodina

           investitor:"PUT" DOO Jagodina, ul. Kralja Petra I 6/1, Jagodina 
           http://www.potkovica.com
 

- Nadgradnja postojeće stambene zgrade,

           bruto površina celog objekta, svih dogradjenih etaža iznosi  461,83m2

           mesto gradnje: k.p. br. 1870, KO Ćuprija, ul. M.Tita, Ćuprija,

           investitor i izvodjac: “DUO-PRO inženjering” Ul. Anđe Ranković br.3/3, Ćuprija 

 

Individualni, porodični objekti:

           - Miodrag Stanojević, Paraćin, stambeni objekat

           - dr Jagoda Živković, Paraćin, dogradnja i nadgradnja stambenog objekta, Pr+Pk

           - Nebojša Avramović, Paraćin, stambeni objekat, Pr+1

           - Otović Nada i Momir, Paraćindogradnja i nadgradnja stambenog objekta, Pr+1

           - Tomić Ljiljana i Dušan, Sisevac, Ćuprija, stambeni objekat, vikendica, Pr+Pk

           - dr Tomašević, Paraćin, enterijer

           - Jovanović Dragan, Paraćin, stambeni objekat, Pr

           - Čović Đorđe, Beograd, stambeni objekat, Su+Pr+1 i Su+Pr

           - Olivera Radojkovic, Paraćin, stambeni objekat, Pr+1

           - Varadinac Mileta, Paraćin, stambeni objekat, Pr+Pk

           - Branko Vlajnić, Rakovica, Beograd, adaptacija i dogradnja stambenog objekta, Pr+1+Pk

           - Vučković Nebojša, rekonstrukcija, adaptacija i nadgradnja stambenog objekta, Pr+1+Pk

           - Petrović Dragan, Ćuprija, stambeni objekat, dvojna zgrada, Pr+1+Pk

           - Borivoje Tanić, Krivi Vir, Boljevac, stambeni objekat, Pr+Pk

           - dr Siniša Živković, Paraćin, dogradnja stambenog objekta, Pr+1

           - Žaklina Marić, Donja Mutnica, dogradnja i nadgradnja stambenog objekta, Pr+1

           - Živković Časlav, Paraćin, stambeni objekat, pr+1

           - Simić Dragoljub, Paraćin, stambeni objekat, Pr+1

           - Srdjan Starcević, stambeno poslovni objekat, Ugrinovci, Beograd, Pr+1

           - Milanović Aleksandar, Jagodina, stambeni objekat - kuća u nizu, Pr+1

           - Borko i Jelena Ružić, Paraćin, dogradnja i nadgradnja stambenog objekta, Pr+1

           - Andrejic Dejan, Batajnica, Zemun, dogradnja i nadgradnja stambenog objekta, Pr+Pk

           - Brzić Dragan, Paraćin, adaptacija i dogradnja stambenog objekta, Pr

           - Boris Lazar, Batajnica, Zemun, stambeni objekat, Pr+Pk

           - Prudić Marijan i Andjelija, Ledine, Novi Beograd, stambeni objekat, Su+Pr+1

           - Jovanović Dragan, Paraćin, rekonstrukcija i dogradnja stambenog objekta, Pr+1

           - Davidović Ljubisav,odmaralište"Grza",Paraćin, rekonstrukcija i nadgradnja vikend kuće,Pr+Pk

           - Manić Duško, Batajnica, Zemun, stambeni objekat, Pr+Pk

           - Živković Vladan, Paraćin, rekonstrukcija i enterijer poslovnog prostora, Pr

           - Petrić Dragica, Niš, stambeni objekat, Pr

           - Međoš Zoran, Batajnica, Zemun, stambeni objekat, Pr+Pk

           - Vladimir i Branko Šipka, Batajnica, Zemun, stambeni objekat, Pr+1

           - Radomirka Siljanoski, Beograd, enterijer stana

           - Vukojičić Miloš, Zemun Polje, Zemun, stambeni objekat, Pr+1

           - Karabuva Olga, Batajnica, Zemun, enterijer

           - Gordana Ružić, Batajnica, Zemun, stambeni objekat, Pr+1

           - Miodrag Bogdanović, Krivi Vir, Boljevac, stambeni objekat, Pr

           - Vasić Tomislav, Ćuprija, stambeni objekat, Pr

           - Stanojević Miša, Paraćin, rekonstrukcija i nadgradnja stambenog objekta, Pr+1

           - Bajin Slobodan, Zemun, rekonstrukcija i nadgradnja stambenog objekta, Pr+Pk

           - Bunoš Aleksa, Batajnica, Zemun, stambeno poslovni objekat, Pr+1+Pk

           - Jelica i Đorđe Milosavljević, Zemun, dogradnja i nadgradnja stambenog objekta, Pr+Pk

           - Mrvoš Mirko, Zemun, nadgradnja stambenog objekta, Pr+2+Pk

           - Poštinjat Miodrag, podela stambene jedinice

           - Saša Lazarević, Jajinci, Beograd, Pr+1+Pk

           - Schiler Mihail, Dobanovci, nadgradnja stambene jedinice, Pr+Pk

           - Žikica Jovanović, stambeno poslovni objekat, Pr+1

           - Vidosava Novokmet, Zemun, nadgradnja stambenog ojekta u nizu, Pr+Pk

           - Zlatko Stojiljković, Beograd, Dogradnja stambenog objekta, Pr

           


 

Poslovni objekti (izvedeni):

 - poslovni objekat, salon nameštaja, Pr+2

           bruto površina celog objekta iznosi  2.000,64m2

           mesto gradnje: k.p. br. 851/1 KO Jagodina, Ćuprijski put

           investitor: Nataša Grujić

- rekonstrukcija poslovno-ugostiteljskog objekta "vila Karadžić"

           bruto površina celog objekta iznosi  960m2

           mesto gradnje:Aranđelovac

           investitor: a.d. "Elektro-mreža Srbije", Beograd

- komercijalno ugostiteljski centar, hotel "HILL"

               mesto gradnje: Jagodina, ul.Braće Dirak, Potok

               Investitor: GP “PUT” a.d. jagodina, ul.Kralja Petra 65/1

 
- poslovnı objekat- trznı centar/pešački most P+Pk
           sa komercijalnim sadržajem na reci Belici pored bolnice

           bruto površina celog objekta, svih nadzemnih etaža iznosi 848,83m2

           mesto gradnje: k.p. br.4483/24 K.O. Jagodina,
           a po stacionazi regulisanog korita reke Belice na KM 7+649,21 u Jagodini.
           investitor:"PUT" DOO Jagodina, ul. Kralja Petra I 6/1, Jagodina 
  

 - stambeno poslovni objekat, Pr+1

           bruto površina celog objekta iznosi  600,04m2

           mesto gradnje: k.p. br. 852/2 KO Jagodina, Ćuprijski put

           investitor: Šabani Mustafa

 - lovački dom, Su+Pr
           bruto površina celog objekta iznosi  118,17m2

           mesto gradnje: k.p. br. 2475/1 KO Doljevac, kod Niša

           investitor: lovačko udruženje, Doljevac
 
 
Poslovni objekti (projektovani):
- poslovni objekat, izložbeni salon automobila sa pratećim sadržajima
            mesto gradnje: potez Slavija, Ćuprija

- poslovnı objekat, izložbeni salon nameštaja

           bruto površina celog objekta, svih dogradjenih etaža iznosi  2.042,19m2

           mesto gradnje: k.p. br. 4427 KO Surčin, Beograd

           investitor: Majetić Željko
- poslovni objekat "C", P+3+Pk
            mesto gradnje: ul. Narodnog Fronta, Jagodina
- Stambeno poslovni objekat, Pr+2+Pk, Batajnica, Zemun
            bruto površina etaža iznosi  755,16m2
            investitor: Veljović Jovan
- poslovni objekat P+Pk, štamparija u Ćupriji
- upravna zgrada, investitor:"PUT" DOO Jagodina
- hostel u Nišu, investitor: Petrić Dragica
- poslovni objekat "Jelen DOO", razrada i analiza fasade poslovnog objekta

           mesto gradnje: k.p. br. 1380/4, 1380/5 i 1975 KO Brčko 2, Brčko, Republika Srpska

           investitor: "Jelen DOO", Brčko
- poslovni objekat "Jelen DOO", upravna zgrada sa magacinskim delom, Pr+1

           bruto površina celog objekta, svih etaža iznosi  2.018,19m2

           mesto gradnje: k.p. br. 1139/86 KO Krnješevci, Stara Pazova

           investitor: "Jelen DOO"
           
 
Industrijski objekti:
- ındustıjskı objekat, objekat za preradu mesa,
           dogradnja uz postojeće objekte radnog kompleksa «JUHOR-EXPORT» u Jagodini.

           bruto površina celog objekta iznosi 1251,27m2

           mesto gradnje: radni kompleks «JUHOR-EXPORT» u Jagodini.

           investitor: «JUHOR-EXPORT» a.d. Jagodina
- baza sa upravnom zgradom, kompleks kamenoloma, Jagodina
              investitor:"PUT" DOO Jagodina, ul. Kralja Petra I 6/1, Jagodina 
- rekonstrukcija fasade i sanacija upravne zgrade sa pratećim sadržajima
           investitor: E.P.S. D.O.O. Paraćin
- radioničarsko-mehanički pogon, Crvenka, investitor:"PUT" DOO Jagodina
- poslovni objekat "Jelen DOO", upravna zgrada sa magacinskim delom, Pr+1

           bruto površina celog objekta, svih etaža iznosi  2.018,19m2

           mesto gradnje: k.p. br. 1139/86 KO Krnješevci, Stara Pazova

           investitor: "Jelen DOO"