REKLAME - Projekti reklamnog oglašavanja


       Za svaku istaknutu i postavljenu reklamu, sredstvo za oglašavanje i druge reklamne objekte, neophodno je ispuniti određene i propisane uslove regulisane Pravilnicima, Normativima i Odlukama nadležnih organa kako bi se dobila adekvatna Dozvola. U zavisnosti od lokacije, oblika, opremljenosti i konstrukcije, jasno su definisani svi uslovi i potrebna dokumentacija za postavljanje reklama, kao i nadležnost davanja Saglasnosti i Dozvole.        Isticanje i postavljenje reklame, reklamnog panela i/ili drugih reklamnih objekata i sredstava je regulisano Pravilnicima i Odlukama nadležnih Skupština Opština. Jasno su definisani svi uslovi i potrebna dokumentacija za postavljanje reklama i mi vam možemo pomoći izradom potrebne tehničke dokumentacije. Ako je predviđena (predmetna) lokacija reklame u stambenoj i/ili poslovnoj zoni, saglasnost daje nadležna Opština. Ukoliko je reklama u okviru saobraćajnica, dozvolu/saglasnost izdaje nadležna Direkcija za puteve. Ukoliko se reklama postavlja u zoni specifične zaštite (dela grada odnosno predmetnog, samog objekta), obavezna je saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika. U zavisnosti od mesta i tipa postavljanja, u retkim slučajevima, za odobrenje je potrebna i saglasnost organa nadležnog za protivpožarnu zaštitu, sekretarijata za vazdušni saobraćaj, itd.

      Projektna dokumentacija za reklamu, u zavisnosti od vrste, uz arhitektonski projekat može da sadrži i projekat elektroinstalacija (elektroprojekat) i projekat statike (statički proračun), overen od strane inženjera, sa odgovarajućim Licencama. 

     Kod nas možete dobiti kompletnu projektnu dokumentaciju za postavljanje reklame koji je izrađen u skladu sa „Pravilnikom o tipu, veličini, uslovima i postupku za postavljanje objekata i sredstava za oglašavanje na teritoriji grada Beograda“ koji je važeći dokument koji reguliše ovu oblast.


       Za sve potrebne informacije i objašnjenja, za potrebnu dokumentaciju ili detalje, obratite se našem timu profesionalaca, koji će Vam izaći u susret sa svim potrebnim savetima i informacijama.