Projektovanje bašti ugostiteljskih objekata

       Odlukom o postavljanju bašte ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Beograda (sl.list Beograda br.11/2014, 25/2014, 34/2014), Gradska uprava propisuje normative i uslove koji se moraju ispuniti radi konkurisanja i dobijanja odobrenja za postavljanje bašte restorana i drugih ugostiteljsih objekta. 

          Pre formiranja nove bašte (otvorenog ili zatvorenog tipa), montažno demontažnih objekata privremenog karaktera u funkciji ugostiteljske delatnosti koja se obavlja u ugostiteljskom objektu, obavezna je i izrada tehničke dokumentacije predmetne funkcionalne celine u šest do osam primeraka (zavisno od nadležne Opštine). 

        Projektna dokumentacija se radi samo prvi put pri konkurisanju za predmetni prostor. 

     Svake naredne godine, pri Zahtevu za ponovno dobijanje Odobrenja vršenja delatnosti (na predmetnom prostoru), nije potrebno podnošenje kompletnog projekta (tehničke dokumentacije) osim ukoliko na samoj bašti restorana, kafića (ugostiteljskog objekta) nije bilo fizičkih promena koje bi zahtevale izradu nove tehničke dokumentacije.

        Za sve potrebne informacije i objašnjenja, za potrebnu dokumentaciju ili detalje, obratite se našem timu profesionalaca, koji će Vam izaći u susret sa svim potrebnim savetima i informacijama.