Početna strana

ozakonjenje, legalizacija, projektni biro, projektovanje gradjevinskih objekata, tehnicki izvestaj, geodetski snimak, geometar, besplatna legalizacija, projektovanje, arhitektura, gradjevina, konstrukcije, legalizacija objekata, enterijer, adaptacija, rekonstrukcija, Beograd, Batajnica, Ledine, Zemun, Surčin, Rakovica
"Kuća je као biljka koja se gradi i razvija,
a ne betonski stub koji se u zemlju zabije"

(Frank Lloyd Wright)

tag: ozakonjenje, projektovanje gradjevinskih objekata, tehnicki izvestaj, geodetski snimak, geometar, besplatna legalizacija, projektni biro, projektovanje, arhitektura, gradjevina, konstrukcije, legalizacija objekata, enterijer, adaptacija, rekonstrukcija, Beograd, Batajnica, Ledine, Zemun, Surčin, Rakovica

                           AD ORDO AB HAOS


      Pogrešan je stav da je funkcija neka stolica, stepenište, stub, prozor ili hodnik. Funkciju, u njenom najbitnijem određivanju čini pre svega psihološki momenat, onaj podsvesni osećaj da Vam je u prostoru prijatno, da ste udobno smešteni i da Vas ništa „ne žulja“, a ne samo racionalna, maksimalna raspodela po kvadratnom metru prostora.

      Naša namera je da se predstavimo što kvalitetnije sa našim idejama, sa našim viđenjem mikro i makro ambijenata, da pokažemo da se uvek može doći do kvalitetnih, skladnih i zanimljivih rešenja, da nije uvek bitno „više je bolje“.

      Psihički i fizički elementi doživljavanja kvalitetne Arhitekture, u svim podsistemima, koji se moraju logično razvrstati i uskladiti, a čine prvi potez u stvaranju sistema, sastoje se od:

- Dimenzije okruženja: ambijent;
- Fizičkih elemenata: dužina, širina i visina;
- Dimenzije vremena (kao IV dimenzije);
- Organizacije i manipulacije prostora

       Uspešno oblikovana forma, kvalitetno ukomponovana funkcija, kao i dobro odabrani materijali, karakterišu reč STANOVANJE, u njenom punom i pravom obliku. Ceo proces stanovanja zaokružen je snalaženjem u prostoru i poistovećivanjem sa istim, koji se ostvaruju preko organizovanog prostora i izgrađenog oblika – ARHITEKTURE!

       Materaijal određuje formu, ali i zadovoljava funkciju, i obrnuto. Kada se u toj korelaciji nađe sklad, onda možemo govoriti o estetskim vrednostima.

       Velika je odgovornost arhitekte koliko svetlosti pruža ili oduzima ljudima među zidovima, u koje ih smešta da žive

       Naš projektni biro „DESIGN N“ je osnovan sa željom da Vam ponudi rešenja koja su kvalitetna, stručna i profesionalna, koja predstavljaju kvalitetnu kombinaciju našeg iskustva i Vaših želja, sve to u cilju postizanja idealne ravnoteže između Vaših potreba i mogućnosti.

       Spremni smo da sa zadovoljstvom realizujemo i odgovorimo na sve izazove koje investitori stavljaju pred nas.

       Bavimo se izradom projektne dokumentacije za sve vrste arhitektonsko građevinskih objekata:
- stambenih objekata: individualnih i višeporodičnih objekata,
- poslovnih objekata: projektovanje novih, kao i adaptacija i rekonstrukcija postojećih prostora,
- industrijskih objekata: za proizvodne ili potrebe skladištenja, sa svim pratećim tehnološkim elementima i potrebnom infrastrukturom ,
- adaptacije i dogradnje građevinskih objekata,
- projektovanje enterijera,
- projektovanje sportskih objekata i terena,
- Izrada tehničke dokumentacije, kompletnog elaborata za proces legalizacije građevinskih objekata,
- Prethodna studija opravdanosti,
- Istraživanje podobnosti lokacije za gradjevinske objekte,
- Izrada dokumentacije za kredite,
- Konsultantskе uslugе,
- Izrada 3D modela enterijera, eksterijera I prezentacija objekata
- Izrada tehničke dokumentacije za proces ozakonjenja/legalizacije svih vrsta građevinskih objekata, po aktuelnoj Zakonskoj regulativi


Kontakt


tag: ozakonjenje, projektovanje gradjevinskih objekata, tehnicki izvestaj, geodetski snimak, geometar, besplatna legalizacija, projektni biro, projektovanje, arhitektura, gradjevina, konstrukcije, legalizacija objekata, enterijer, adaptacija, rekonstrukcija, Beograd, Batajnica, Ledine, Zemun, Surčin, Rakovica


Item Thumbnail