Design n

"Kuća je као biljka koja se gradi i razvija,

a ne betonski stub koji se u zemlju zabije"

(Frank Lloyd Wright)


      Pogrešan je stav da je funkcija neka stolica, stepenište, stub, prozor ili hodnik. Funkciju, u njenom najbitnijem određivanju čini pre svega psihološki momenat, onaj podsvesni osećaj da Vam je u prostoru prijatno, da ste udobno smešteni i da Vas ništa „ne žulja“, a ne samo racionalna, maksimalna raspodela po kvadratnom metru prostora.


      Naša namera je da se predstavimo što kvalitetnije sa našim idejama, sa našim viđenjem mikro i makro ambijenata, da pokažemo da se uvek može doći do kvalitetnih, skladnih i zanimljivih rešenja, da nije uvek bitno „više je bolje“.


      Psihički i fizički elementi doživljavanja kvalitetne Arhitekture, u svim podsistemima, koji se moraju logično razvrstati i uskladiti, a čine prvi potez u stvaranju sistema, sastoje se od:

- Uticaja okruženja - ambijenta koji utiče na budući prostor i/ili objektat, kao i uticaj samog objekta na prostor u kome će se naći,

- Fizičkih elemenata: dužine, širine i visine (primarne III dimenzije prostora);

- Dimenzije vremena (kao IV dimenzije);

- Organizacije i manipulacije prostora, tj formiranja funkcije, odnosno korišćenja i doživljavanja novog prostora.


       Uspešno oblikovana forma, kvalitetno ukomponovana funkcija, kao i dobro odabrani materijali, karakterišu reč STANOVANJE, u njenom punom i pravom obliku. Ceo proces stanovanja zaokružen je snalaženjem u prostoru i poistovećivanjem sa istim, koji se ostvaruju preko organizovanog prostora i izgrađenog oblika – što omogućuje ARHITEKTURA OBLIKA i PROSTORA.

       Materaijal određuje formu, ali i zadovoljava funkciju, i obrnuto. Kada se u toj korelaciji nađe sklad, onda možemo govoriti o estetskim vrednostima.

       Velika je odgovornost arhitekte koliko svetlosti pruža ili oduzima ljudima među zidovima, u koje ih smešta da žive.


       Naš projektni biro „DESIGN N“ je osnovan sa željom da Vam ponudi rešenja koja su kvalitetna, stručna i profesionalna, koja predstavljaju kvalitetnu kombinaciju našeg iskustva i Vaših želja, sve to u cilju postizanja idealne ravnoteže između Vaših potreba i mogućnosti.

       Spremni smo da sa zadovoljstvom realizujemo i odgovorimo na sve izazove koje investitori stavljaju pred nas.

       Naša delatnost je izrada tehničke dokumentacije za sve vrste arhitektonsko građevinskih objekata:

- stambenih objekata: individualnih i višeporodičnih objekata,

- poslovnih objekata: projektovanje novih, kao i adaptacija i rekonstrukcija postojećih prostora,

- industrijskih objekata: za proizvodne ili potrebe skladištenja, sa svim pratećim tehnološkim elementima i potrebnom infrastrukturom ,

- rekonstrukcije, adaptacije i dogradnje građevinskih objekata,

- projektovanje enterijera,

- projektovanje sportskih objekata i terena,

- Prethodna studija opravdanosti,

- Istraživanje podobnosti lokacije za gradjevinske objekte,

- Izrada dokumentacije za kredite,

- Konsultantskе uslugе,

- Izrada 3D modela enterijera, eksterijera I prezentacija objekata

- Izrada tehničke dokumentacije za proces ozakonjenja/legalizacije svih vrsta građevinskih objekata, po aktuelnoj Zakonskoj regulativi


Za sve Vaše nedoumice i pitanja vezana za potrebnu dokumentaciju, pomoć oko tumačenja i analiza o mogućnostima lokacija, potrebnim i mogućim građevinskim intervencijama na postojećim i budućin prostorima i objektima, obratite se našem timu profesionalaca, koji će Vam mogu izaći u susret sa svim potrebnim smernicama, savetima i informacijama.


Kontakt