PROJEKTOVANJE ENTERIJERA

       Projektovanje enterijera je delom znanje i veština koja se stiče dugogodišnjim radom i iskustvom, a delom umetnost uređenja prostora. Svi žele da svoj životni prostor učine savršenim, ličnim, specifičnim, originalnim, naravno obavezno funkcionalnim. Uz konsultacije sa nama, arhitektama to možete postignuti.

       Vaš dom ili poslovni prostopr treba i može vrlo lako da postane poseban kutak gde ćete se osećati prijatno, slobodno i potrebno je da vas on isprati i odgovara svim Vašim potrebama. Dozvolite da našim znanjem i iskustvom pomognemo da Vaše želje postanu stvarnost. Dozvolite nam da otkrijemo još neke mogućnosti koje se kriju u Vašem prostoru. 

       Projektovanje enterijera Vašeg prostora koje izrađujemo predstavlja tehnički elaborat sa grafičkim prilozima, sa 2D i 3D prikazima svih potrebnih osnova, prikaza, preseka, detalja i elemenata koji su obuhvaćeni planiranim zahvatima.

       Projektom enterijera mogu biti obuhvaćeni celi objekti, a mogu biti obrađene samo određene prostorije ili delovi prostora, komadi enterijerske opreme i nameštaja koje želite da naglasite, popravite, osvežite ili funkcionalno doradite.

Vrste i načini obrade enterijera

       Ukoliko želite da Vaš životni prostor preuredite na profesionalan način, držite se oprobanog recepta iza kojeg uglavnom stoje iskusne arhitekte i dekorateri: odaberite jedan određeni stil ili lajt-motiv, koji će biti protkan tokom celog procesa preuređenja Vašeg prostora, stana ili kuće.

       Po završetku glavnih građevinskih radova, ostalih fiksnih i karakterističnih detalja i elemenata koji će karakterisati Vaš prostor, možete pristupiti određenim detaljima, što je, uostalom, autorski pečat svakom prostoru. Ali često nije dobro mešati više stilova, uticaja i ideja. Postoji ogroman broj različitih stilova uređenja, izbora nameštaja, dezena ili opreme. Mi Vam možemo preporučiti pristupe, a na Vama je da istražite i da se prepoznate u onom koji najbolje odgovara Vašim osećanjima, životnim potrebama, prostoru, tempu života.

        Vrste obrazaca i stilova pri obradi enterijera:

- Moderni, savremeni,

- Rustični, etno stilovi,

- Klasični stil,

- eklektični, Art Deco stil,

- "Country" stil (engleski, američki, francuski, australijski...),

- Japanski stil dekoracije Azijskim bojama, dezenima i nameštajem, uklopljen filozofskim Feng Shui pristupima i principima uređenja prostora,

- Mediteranski stil,

- Marokanski stil - male oaze u Vašem domu,

- Skandinavski stil...

          Ovi, kao i još mnogi drugi karakteristični obrasci se mogu naći u Vašem domu.

          Javite nam se! 

          Dozvolite nam da zajedno nađemo unikatnu formulu koja će Vama i Vašim željama i potrebama odgovarati.

          Za sve potrebne informacije i objašnjenja vezana za početak i formiranje Vašeg prostora, za potrebnu dokumentaciju ili detalje, obratite se našem timu profesionalaca, koji će Vam izaći u susret sa svim potrebnim savetima i informacijama.

Kontakt


PROCES PROJEKTOVANJA

       Proces projektovanja enterijera, u zavisnosti od Vaših želja, potreba i mogućnosti se sastoji iz više faza:

IDEJNO REŠENJE, IDEJNA SKICA i IDEJNI PROJEKAT

       Prva faza je izrada PROJEKTNOG ZADATKA, IDEJNE SKICE odnosno IDEJNOG REŠENJA, polaznog rešenja u procesu projektovanja Vašeg prostora.

      Nakon sagledavanja Vaših želja i formiranog Projektnog Zadatka, mi smo u mogućnosti da Vam ponudimo idejna rešenja, koja i ne moraju biti konačna, tj koja nakon prezentacije i konsultacija sa Vama, mogu biti modifikovana do željenih rezultata. 

       Rezultat ovog procesa predstavlja najkvalitetniju kombinaciju Vaših ideja i našeg iskustva, a sve u cilju postizanja idealne ravnoteže između Vaših potreba i mogućnosti. 

       U slučaju da niste zadovoljni ponuđenim rešenjima, nastavlja se rad na daljim korekcijama, sve dok ne budu postignuti pozitivni rezultati, tj dok ne budete zadovoljni i Vi ali i Mi.

       Naš princip rada je da se želje Investitora moraju ispoštovati, ali sve u skladu sa aktuelnom Zekonskom regulativom, normativima i pravilima struke, i naravno, pravilima poslovanja sa unapred dogovorenim maksimalnim brojem revizija, varijanti i izmena.

       Na osnovu idejne skice, mi izrađujemo Idejno Rešenje, sa definisanim prostorima, oblikom i materijalima, sa svim potrebnim osnovama, obračunatim građevinskim i zanatskim elementima i parametrima.

       Ova faza veoma važna u slučaju potrebe izrade tehničkih opisa i posia radova za potrebe dobijanja REŠENJA O ODOBRENJU IZVOĐENJA RADOVA, odnosno PROJEKTA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE, koji je obavezan samo u slučaju radova koji utiču na gabarite, spoljni izgled objekta, stabilnost objekta, odnosno na konstruktivne elemente postojećeg objekta, kao i koji utiču na izmene i kapacitete infrastrukturnih sistema objekta, tj za koje je potrebna Saglasnost nadležnih JKP.

       U slučaju potrebe izrade projekta za građevinsku dozvolu pogledajte stranicu: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA: uputstva i dokumenta, gde je postupak izrade tehničke dokumentacije detaljnije opisan.

      Druga faza je izrada IDEJNOG PROJEKTA. 

      U ovoj fazi se izrađuje i prostorni 3D model na osnovu koga možete sagledati budući izgled Vašeg prostora.

      U zavisnosti od Vašeg izbora, bira se nivo, način prezentacije i stepen obrade tehničke dokumentacije za potrebe finalne izrade i načina obrade Vašeg enterijera.

      Pored standardnih 2D prikaza, mi nudimo obradu i prezentaciju 3D modela Vašeg budućeg prostora na više načina:

   - fotorealističnim perspektivnim prikazima - RENDERIMA,

   - izradom ANIMACIJA, sa unapred određenom trasom kretanja kamere,

   - kao i izradom virtuelnog 3D modela, kroz koji je moguće kretati se bez unapred odrađenih putanja, poput kretanja kroz moderne 3D video igre.


PROJEKAT ENTERIJERA

       Treća faza je izrada PROJEKTA ENTERIJERA, ovim delom tehničke dokumentacije se obrađuju svi arhitektonsko - građevinski radovi, kao i potrebni instalacioni i zanatski radovi, sa svim potrebnim pozicioniranjem, dimenzionisanjem, potrebnim načinom obrade tehničke dokumentacije, izradom prezentacije za Investitora i svih dogovorenih tehničkih detalja i potrebnih opisa za potrebe izvođače. U ovoj fazi izrađuje se tehnički elaborat sa svim potrebnim grafičkim prilozima, sa 2D i 3D prikazima svih potrebnih osnova, prikaza, izgleda, preseka, detalja i elemenata koji su obuhvaćeni planiranim zahvatima. 

       Na osvovu svih ovih parametara i podataka Vi dobijate kompletanu listu, tj popis i pregled svih potrebnih radova, zahvata, količine i vrste potrebnih materijala i elemenata, kao i očekivanu specifikaciju i predračunsku vrednost svih projektovanih radova, sa opisima svih koraka i vrsta predradnji i radnji.

       Sa ovako pripremljenim elaboratom možete pregovarati sa izvođačima i dobavljačima, odnosno, bezbedno se upustiti u izgradnju Vašeg, ličnog prostora.

       Četvrta faza, koja nije obavezna, je izrada IZVOĐAČKOG PROJEKTA, sa svim potrebnim izvođačkim detaljima, odnosno izrada potrebnih radioničkih detalja bez kojih ne bi bila potpuna izrada enterijera onakog kakav je zamišljen. U izradu ove faze obavezno je uključiti izabranog izvođača radova koji bi svojom tehnologijom dao detaljne smernice da bi se greške i potencijalne razlike u pristupima obrade i ugradnje smanjile. Napominjemo da mnogi izvođači sami izrađuju potrebne krojne liste i razradu tehničkih detalja u radionici ili na licu mesta.

       U okviru ove faze može može biti uključen i potrebni nadzor izvođenja radova, takođe u saradnji sa izvođačima radova na gradilištu odnosno u radionici, a za koju je potrebno izraditi specifične, karakteristične tehničke podloge za projektovane elemente.

Za sve potrebne informacije i objašnjenja vezana za početak i formiranje Vašeg prostora, za potrebnu dokumentaciju ili detalje, obratite se našem timu profesionalaca, koji će Vam izaći u susret sa svim potrebnim savetima i informacijama.

Kontakt